Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - top

Pages: [1] 2 3 ... 6
1
โปรแกรมด้วย pickit2 ของ ETT แต่ไม่สามารถโปรแกรมได้ ไม่ทราบว่าต้องต่ออะไรเพิ่มเติมหรือไม่?  ช่วยแนะนำด้วยครับ...

ผมใช้ PICKIT 2 ครับ เพิ่มเบอร์เอาครับ

http://www.auelectronics.com/forum/index.php?topic=413.0

https://sites.google.com/site/pk2devicefileeditor/home/files

แจ้ง Mail มาครับผมส่งให้

2 ปกติผมใช้เหมือนกับที่ คุณ  marsnipro แนะนำอยู่แล้วครับ
 คือ ใช้การเปรียบเทียบค่าชัวโมงและนาทีที่บันทึกไว้กับค่าเวลาปัจจุบันครับ

นี้คือ Code ที่ผมใช้อยู่ครับ
 เป็นแบบตั้งเรียงเองครับ

 
Code: [Select]
if(hrs<=T1H&&hrs>=T5H)step=0;
    if(hrs<=T2H&&hrs>=T1H)step=1;
    if(hrs<=T3H&&hrs>=T2H)step=2;
    if(hrs<=T4H&&hrs>=T3H)step=3;
    if(hrs<=T5H&&hrs>=T4H)step=4;
    if(hrs==0&&min==0&&sec==0)step=0;
    if(T1ON==1)step=1;
    if(T2ON==1)step=2;
    if(T3ON==1)step=3;
    if(T4ON==1)step=4;
    if(T5ON==1)step=0;
        switch(step)
        {
          case 0:
          ATH=T1H;ATM=T1M;
          break;
          case 1:
          ATH=T2H;ATM=T2M;
          break;
          case 2:
          ATH=T3H;ATM=T3M;
          break;
          case 3:
          ATH=T4H;ATM=T4M;
          break;
          case 4:
          ATH=T5H;ATM=T5M;
          break;
        }

3
นี้คือแบบ 2 ช่วงเวลาครับ

Code: [Select]
           th1=T1H;
             tm1=T1M;
             th2=T2H;
             tm2=T2M;

             Allh=hrs;
             Allm=min;
             
             AT1=(th1*100) +tm1;
             AT2=(th2*100) +tm2;
             
             ATTH=(Allh*100)+Allm;
             
             ATT1=ATTH-AT1;
             ATT2=ATTH-AT2;
           if(T1ON==0&&T2ON==0)
           {
             if(ATT1>=ATT2){ATH=T1H; ATM=T1M;}
             if(ATT2>=ATT1){ATH=T2H; ATM=T2M;}
           }else  if(T1ON==1&&T2ON==0)
                 {
                    ATH=T2H; ATM=T2M;
                 }else  if(T1ON==0&&T2ON==1)
                         {
                           ATH=T1H; ATM=T1M;
                         }

   hrs  คือ เวลาปัจจุบัน หลักชั่วโมง
   min  คือ เวลาปัจจุบัน หลักนาที
   T1H  คือ เวลาตัวที่ 1 หลักชั่วโมง
   T1M  คือ เวลาตัวที่ 1 หลักนาที
    T2H  คือ เวลาตัวที่ 2 หลักชั่วโมง
   T2M  คือ เวลาตัวที่ 2 หลักนาที
   T1ON คือ Timer 1 เปิดใช้งาน
    T2ON คือ Timer 2 เปิดใช้งาน

4

 ตอนนี้ผมกำลัง เครื่องให้อาหารปลาครับ

  คือ เวลาทั้ง 5 ช่วง

ใส่ค่าลงไปแล้วให้มันเรียงลำดับใหม่ครับ
ถึงแม้เราใสค่าไม่เรียงกัน  เครื่องก็ยังแสดงค่าเวลาในรอบถัดไป

  หน้าจอ

เวลาปัจจุบัน       เวลาในรอบถัดไป (Alarm)
      v                        v
  12:23      =>      21:00   

ประมาณนี้ครับ

รบกวนแสดงตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยครับ  ยังงงอยู่ครับ
ผมยิ่งฉลาดน้อยอยู่

   ขอบคุณมากครับ

5
     สวัสดีครับพี่ๆ ทุกท่าน

    คือผมต้องการตั้งเวลา 5 ช่วงเวลา  ( เหมือนนาฬิกาปลุกครับ )

แต่ผมต้องการให้มันแสดงค่าเวลา ที่จะปลุกในรอบทัดไปครับ

   เช่น   เวลาปัจจุบัน               2:50 
           เวลาปลุกในรอบทัดไป   6:00

แต่ปัญหาคือ เวลาที่ตั้งปลุกไม่ได้เรียงกันครับ

   เช่น    เวลาที่ 1      6:00
            เวลาที่ 2      5:40
            เวลาที่ 3      5:30
            เวลาที่ 4      21:00
            เวลาที่ 5      7:30

ผมจะลำดับค่าเวลา  ต้องทำอย่างไรดีครับ
นอกเหนือจากที่ นำค่าเวลามาบวกกัน
ใครพอมีวิธีที่ดึกว่านี้  ขอคำแนะนำด้วยครับ
ผมใช้ LCD ในการแสดงผลและ CCS Compiler 
   
     ขอบคุณมากครับ
6

   อันที่จริง ถ้าแสดงรูปภาพ ram มันก็ไม่ได้เปลืองสักที่เดียวครับ

แต่มี อเร[] บางตัวที่ผม ไม่ได้ประกาศ เป็น  Const ครับ

พอประกาศเป็น Const ก็ประหยัด  ram ไปได้พอสมควรเลยที่เดียว

ผมมัวแต่สนใจไฟล์รูปภาพ ไม่ได้ดูไฟล์ อืนครับ

ไฟล์รูปภาพ ตอนที่แปลงไฟล์ มันจะประกาศ ให้เราเลย

แต่ไฟล์ที่ ทำเอง ไม่ได้ประกาศครับ

ต้องขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้คำแนะนำ
         
ขอบคุณครับ7

  ตอนนี้ผมทำแบบนี้ น้าจะเหมือนกันครับ
 
const unsigned char img[1024] = { code รูปภาพ }; 

8
 
   ต้องขอขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดี และต้องขออภัยสำหรับคำถาม

ที่ไม่ค่อยกระจ่างมากนัก   เหตุที่ผมต้องการเพิ่ม Ram ก็เพราะว่าผมต้องแสดง

รูปภาพ บนจอ GLCD 128x64  ซึ่งในตอนนี้สามารถแสดงได้รูปเดียว เนื่องจาก Ram ไม่พอ

ตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องใช้ Ram โดยตรงสะแล้ว   แต่ปัญหาคือ ผมไม่เคยใช้มันเลย

ยังไงก็ขอรบกวนพี่ๆ ช่วยผลักดันผมหน่อยนะครับ  ขอคำแนะนำการใช้ ram เช่น IS61C64AH-20N

เบอร์อืนก็ได้ครับ แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละท่านครับ

     ขอบคุณครับ
Pages: [1] 2 3 ... 6