Electoday 4.0

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - top

Pages: [1] 2 3 ... 6
1
โปรแกรมด้วย pickit2 ของ ETT แต่ไม่สามารถโปรแกรมได้ ไม่ทราบว่าต้องต่ออะไรเพิ่มเติมหรือไม่?  ช่วยแนะนำด้วยครับ...

ผมใช้ PICKIT 2 ครับ เพิ่มเบอร์เอาครับ

http://www.auelectronics.com/forum/index.php?topic=413.0

https://sites.google.com/site/pk2devicefileeditor/home/files

แจ้ง Mail มาครับผมส่งให้

2 ปกติผมใช้เหมือนกับที่ คุณ  marsnipro แนะนำอยู่แล้วครับ
 คือ ใช้การเปรียบเทียบค่าชัวโมงและนาทีที่บันทึกไว้กับค่าเวลาปัจจุบันครับ

นี้คือ Code ที่ผมใช้อยู่ครับ
 เป็นแบบตั้งเรียงเองครับ

 
Code: [Select]
if(hrs<=T1H&&hrs>=T5H)step=0;
    if(hrs<=T2H&&hrs>=T1H)step=1;
    if(hrs<=T3H&&hrs>=T2H)step=2;
    if(hrs<=T4H&&hrs>=T3H)step=3;
    if(hrs<=T5H&&hrs>=T4H)step=4;
    if(hrs==0&&min==0&&sec==0)step=0;
    if(T1ON==1)step=1;
    if(T2ON==1)step=2;
    if(T3ON==1)step=3;
    if(T4ON==1)step=4;
    if(T5ON==1)step=0;
        switch(step)
        {
          case 0:
          ATH=T1H;ATM=T1M;
          break;
          case 1:
          ATH=T2H;ATM=T2M;
          break;
          case 2:
          ATH=T3H;ATM=T3M;
          break;
          case 3:
          ATH=T4H;ATM=T4M;
          break;
          case 4:
          ATH=T5H;ATM=T5M;
          break;
        }

3
นี้คือแบบ 2 ช่วงเวลาครับ

Code: [Select]
           th1=T1H;
             tm1=T1M;
             th2=T2H;
             tm2=T2M;

             Allh=hrs;
             Allm=min;
             
             AT1=(th1*100) +tm1;
             AT2=(th2*100) +tm2;
             
             ATTH=(Allh*100)+Allm;
             
             ATT1=ATTH-AT1;
             ATT2=ATTH-AT2;
           if(T1ON==0&&T2ON==0)
           {
             if(ATT1>=ATT2){ATH=T1H; ATM=T1M;}
             if(ATT2>=ATT1){ATH=T2H; ATM=T2M;}
           }else  if(T1ON==1&&T2ON==0)
                 {
                    ATH=T2H; ATM=T2M;
                 }else  if(T1ON==0&&T2ON==1)
                         {
                           ATH=T1H; ATM=T1M;
                         }

   hrs  คือ เวลาปัจจุบัน หลักชั่วโมง
   min  คือ เวลาปัจจุบัน หลักนาที
   T1H  คือ เวลาตัวที่ 1 หลักชั่วโมง
   T1M  คือ เวลาตัวที่ 1 หลักนาที
    T2H  คือ เวลาตัวที่ 2 หลักชั่วโมง
   T2M  คือ เวลาตัวที่ 2 หลักนาที
   T1ON คือ Timer 1 เปิดใช้งาน
    T2ON คือ Timer 2 เปิดใช้งาน

4

 ตอนนี้ผมกำลัง เครื่องให้อาหารปลาครับ

  คือ เวลาทั้ง 5 ช่วง

ใส่ค่าลงไปแล้วให้มันเรียงลำดับใหม่ครับ
ถึงแม้เราใสค่าไม่เรียงกัน  เครื่องก็ยังแสดงค่าเวลาในรอบถัดไป

  หน้าจอ

เวลาปัจจุบัน       เวลาในรอบถัดไป (Alarm)
      v                        v
  12:23      =>      21:00   

ประมาณนี้ครับ

รบกวนแสดงตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยครับ  ยังงงอยู่ครับ
ผมยิ่งฉลาดน้อยอยู่

   ขอบคุณมากครับ

5
     สวัสดีครับพี่ๆ ทุกท่าน

    คือผมต้องการตั้งเวลา 5 ช่วงเวลา  ( เหมือนนาฬิกาปลุกครับ )

แต่ผมต้องการให้มันแสดงค่าเวลา ที่จะปลุกในรอบทัดไปครับ

   เช่น   เวลาปัจจุบัน               2:50 
           เวลาปลุกในรอบทัดไป   6:00

แต่ปัญหาคือ เวลาที่ตั้งปลุกไม่ได้เรียงกันครับ

   เช่น    เวลาที่ 1      6:00
            เวลาที่ 2      5:40
            เวลาที่ 3      5:30
            เวลาที่ 4      21:00
            เวลาที่ 5      7:30

ผมจะลำดับค่าเวลา  ต้องทำอย่างไรดีครับ
นอกเหนือจากที่ นำค่าเวลามาบวกกัน
ใครพอมีวิธีที่ดึกว่านี้  ขอคำแนะนำด้วยครับ
ผมใช้ LCD ในการแสดงผลและ CCS Compiler 
   
     ขอบคุณมากครับ
6

   อันที่จริง ถ้าแสดงรูปภาพ ram มันก็ไม่ได้เปลืองสักที่เดียวครับ

แต่มี อเร[] บางตัวที่ผม ไม่ได้ประกาศ เป็น  Const ครับ

พอประกาศเป็น Const ก็ประหยัด  ram ไปได้พอสมควรเลยที่เดียว

ผมมัวแต่สนใจไฟล์รูปภาพ ไม่ได้ดูไฟล์ อืนครับ

ไฟล์รูปภาพ ตอนที่แปลงไฟล์ มันจะประกาศ ให้เราเลย

แต่ไฟล์ที่ ทำเอง ไม่ได้ประกาศครับ

ต้องขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้คำแนะนำ
         
ขอบคุณครับ7

  ตอนนี้ผมทำแบบนี้ น้าจะเหมือนกันครับ
 
const unsigned char img[1024] = { code รูปภาพ }; 

8
 
   ต้องขอขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดี และต้องขออภัยสำหรับคำถาม

ที่ไม่ค่อยกระจ่างมากนัก   เหตุที่ผมต้องการเพิ่ม Ram ก็เพราะว่าผมต้องแสดง

รูปภาพ บนจอ GLCD 128x64  ซึ่งในตอนนี้สามารถแสดงได้รูปเดียว เนื่องจาก Ram ไม่พอ

ตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องใช้ Ram โดยตรงสะแล้ว   แต่ปัญหาคือ ผมไม่เคยใช้มันเลย

ยังไงก็ขอรบกวนพี่ๆ ช่วยผลักดันผมหน่อยนะครับ  ขอคำแนะนำการใช้ ram เช่น IS61C64AH-20N

เบอร์อืนก็ได้ครับ แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละท่านครับ

     ขอบคุณครับ
Pages: [1] 2 3 ... 6