Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ck

Pages: [1]
1
พอมีวิธีอื่นไหมครับถ้าไม่วัดกระแสเพื่อให้รู้ว่าหลอดไฟขาดหรือเสียถ้าวัดแรงดันก็จะไม่ทราบว่าหลอดขาดรึป่าวเพราะยังไงก็มีแรงดันมา

2
พอมีวิธีอื่นไหมครับถ้าไม่วัดกระแสเพื่อให้รู้ว่าหลอดไฟขาดหรือเสียถ้าวัดแรงดันก็จะไม่ทราบว่าหลอดขาดรึป่าวเพราะยังไงก็มีแรงดันมา

3
ตอนนี้ผมศึกษาการทำ smart home อยู่ แล้วได้ทดลองทำการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านแพลตฟอร์ม netpie สำหรับวงจรก็มีสวิตซ์เปิด-ปิดแยก ด้วยความที่เป็น smart home ต้องสามารถเปิด-ปิดแบบปกติและแบบไร้สายได้ แต่ติดปัญหาตรงการรู้ว่าไฟนั้นติดจริงไหมจากระยะไกลเพราะการเปิด-ปิดออนไลน์กับสวิตซ์บ้านจะทำงานสลับกัน เช่น เราเปิดไฟผ่าน netpie แต่มีคนมากดสับสวิตซ์ขึ้นหรือลงทำให้ตรงข้ามกับระบบออนไลน์ที่เราเปิด พอจะมีวิธีทำให้สวิตซ์มันซิ้งค์กันไหม หรือมีวิธีรับรู้ส่งไปทาง netpie ว่าไฟติดอยู่ ถ้าเป็นแบบนั้นการเปิดปิดทั้งสองที่ก็ไม่สนว่า on-off หรือ สับขึ้นสับลง เป็นเปิดหรือปิด

Pages: [1]