Electoday 4.0

ประกาศ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => Topic started by: Micro4you.com on October 09, 2015, 01:16:35 pm

Title: รายการมองเรามองโลก ตอน Maker Movement
Post by: Micro4you.com on October 09, 2015, 01:16:35 pm
ตอน 1

https://www.youtube.com/v/JdlbbfeFJqY
Title: Re: รายการมองเรามองโลก ตอน Maker Movement
Post by: Micro4you.com on October 09, 2015, 01:17:22 pm
ตอน 2

https://www.youtube.com/v/qxCewSFO2-s