Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
2
 Na2S2O8 - Sodium persulfate - ไม่ก่อมลภาวะไม่เละ - เกิดก็าซไข่เน่าให้ทำที่อากาศถ่ายเท - ที่อุณหภูมิ 50-60C

ส่วน ของ  FeCl3 เหมือนกัน ที่ 50-60c จะเร็วมาก
3
AVR and Arduino / Re: Arduino MEGA328P
« Last post by tha on Today at 03:35:03 pm »
13.12. Register Description

13.12.1. Oscillator Calibration RegisterBits 7:0 – CALn: Oscillator Calibration Value [n = 7:0]
The Oscillator Calibration Register ถูกใช้สำหรับตัดแต่ง the Calibrated Internal RC Oscillator เพื่อลบ process variations ออกจาก the oscillator frequency. A pre-programmed calibration value จะถูกเขียนลงใน register นี้อย่างอัตโนมัติในระหว่างที่ chip reset, โดยให้ the Factory calibrated frequency ตามที่ระบุไว้ใน the Clock Characteristics section ของ Electrical Characteristics chapter.. The application software สามารถเขียน register นี้เพื่อเปลียน the oscillator frequency. The oscillator สามารถถูก calibrated ให้ได้กับ frequencies ดังที่ระบุไว้ใน the Clock Characteristics section ของ Electrical Characteristics chapter.. การ Calibration ออกนอกย่านนี้จะไม่รับประกัน.

โปรดทราบว่า oscillator นี้ถูกใช้ให้เวลาในการ EEPROM and Flash write accesses, และเวลาการเขียนเหล่านี้จะได้รับผลกระทบตามมา ถ้า the EEPROM หรือ Flash ถูกเขียน, อย่า calibrate ไปให้มากกว่า 8.8MHz.มิฉะนั้นการเขียน EEPROM หรือ Flash อาจล้มเหลว

The CAL7 bit จะกำหนด the range ของ operation สำหรับ the oscillator. การเซทบิทนี้เป็น 0 จะให้ the lowest frequency range, การเซทบิทนี้เป็น 1 จะให้ the highest frequency range. The two frequency ranges นี้จะทับซ้อนกัน, กล่าวคือการตั้งค่า OSCCAL = 0x7F ให้ความถี่ที่สูงกว่า OSCCAL = 0x80

บิต CAL [6: 0] ใช้เพื่อปรับความถี่ในช่วงที่เลือก(โดยบิท CAL7?) การตั้งค่า 0x00 ให้ค่าความถี่ต่ำสุดในช่วงนั้นและการตั้งค่า 0x7F จะให้ความถี่สูงสุดในช่วงนั้น
4
AVR and Arduino / Re: Arduino MEGA328P
« Last post by tha on Today at 10:49:49 am »
13.11. System Clock Prescaler
The device นี้มี a system clock prescaler, และ the system clock สามารถถูกหารโดยการกำหนดค่าให้ the Clock Prescale Register (CLKPR).
คุณลักษณะนี้สามารถใช้เพื่อลด the system clock frequency และ the power consumption เมื่อความต้องการสำหรับ processing power นั้นต่ำ. ซึ่งสามารถใช้ได้กับตัวเลือก clock source ทั้งหมด, และจะส่งผลต่อ the clock frequency ของ the CPU และ synchronous peripherals ทั้งหมด. clkI/O, clkADC, clkCPU, and clkFLASH ถูกหารโดย a factor ดังแสดงใน the CLKPR description.

เมื่อเปลี่ยนในระหว่างการตั้งค่า prescaler, the System Clock Prescaler ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นใน the clock system. ต้องแน่ใจอีกว่าไม่มีความถี่ตรงกลาง(intermediate frequency)ที่สูงกว่าทั้ง the clock frequency ที่ตรงกับค่าที่ตั้งไว่ก่อนหน้า, หรือ the clock frequency ที่ตรงกับที่ตั้งค่าใหม่. The ripple counter(ตัวนับที่กระเพื่อม)ที่ทำให้ the prescaler เป็นผลนั้นรันที่ the frequency ของ clock ที่ยังไม่ได้หาร( the undivided clock), ซึ่งอาจจะเร็วกว่า the CPU's clock frequency. ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุสถานะของ the prescaler ได้ - ถึงแม้ว่ามันจะสามารถอ่านได้, เวลาที่แน่นอนที่ใช้ในการเปลี่ยนจาก clock division หนึ่งไปยังอีก clock division หนึ่งไม่สามารถคาดเดาได้อย่างแน่นอน จากช่วงเวลาที่ the Clock Prescaler Selection bits (CLKPS[3:0]) values ถูกเขียน, จะใช้เวลาระหว่าง T1 + T2 และ T1 + 2 * T2 ก่อนที่ the new clock frequency จะทำงาน. ในช่วงเวลานี้, two active clock edges ถูกสร้างขึ้น. Here, T1 คือ the previous(ก่อนหน้า) clock period, และ T2 คือ the period ที่ตรงกันกับ the new prescaler setting.

เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนของ clock frequency โดยไม่ได้ตั้งใจ, a special write procedure ต้องถูกปฏิบัติตามเพื่อเปลี่ยน the CLKPS bits:
1. เขียน the Clock Prescaler Change Enable (CLKPCE) bit เป็น '1' และบิทอื่นๆใน CLKPR เป็น 0:
CLKPR=0x80.
2. ภายใน four cycles, เขียนค่าที่ต้องการไปยัง CLKPS[3:0] ขณะที่เขียน 0 ไปยัง CLKPCE:
CLKPR=0x0N

Interrupts ต้องถูกปิดการใช้งานเมื่อกำลังเปลี่ยนการเซท prescaler เพื่อทำให้แน่ใจว่าขบวนการเขียนไม่ถูก interrupted.
5
AVR and Arduino / Re: Arduino MEGA328P
« Last post by tha on Today at 09:24:29 am »
13.10. Clock Output Buffer
The device สามารถส่งออก the system clock ไปบน the CLKO pin. เพื่อเปิดใช้งาน the output นี้, the CKOUT Fuse ต้องถูกโปรแกรม. mode นี้เหมาะเมื่อ the chip clock ถูกใช้เพื่อขับวงจรอื่นๆบน the system. The clock จะถูกส่งออกระหว่างการ reset อีกด้วย, และการทำงานตามปกติของ I/O pin จะถูกยกเลิก(ข้าม)เมื่อ the fuse นี้ถูกโปรแกรม  clock source ใดๆ, รวมทั้ง the internal RC Oscillator, สามารถถูกเลือกเมื่อ the clock ถูกส่งออกไปบน CLKO. ถ้า the System Clock Prescaler(รีจีสเตอร์ตัวหาร clock ใช่หรือเปล่า?) ถูกใช้, มันก็เป็น the divided(ที่หารแล้ว) system clock ที่ถูกส่งออก.

6
AVR and Arduino / Re: Arduino MEGA328P
« Last post by tha on Today at 06:33:29 am »
13.9. Timer/Counter Oscillator
The device นี้ใช้ the same(เดียวกัน) crystal oscillator สำหรับ Low-frequency Oscillator และ Timer/Counter Oscillator. ดู Low Frequency Crystal Oscillator สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของ the oscillator และ crystal.

ในอุปกรณ์นี้, the Timer/Counter Oscillator Pins (TOSC1 and TOSC2) ใช้ร่วมกันกับ XTAL1 and XTAL2. เมื่อใช้ the Timer/Counter Oscillator, the system clock ต้องเป็นสี่เท่าของ the oscillator frequency นี้. เนื่องด้วยสิ่งนี้และการใช้ pin ร่วมกัน, the Timer/Counter Oscillator ถูกใช้เฉพาะเมื่อ the Calibrated Internal RC Oscillator ถูกเลือกให้เป็น system clock source.

การใช้ an external clock source กับ TOSC1 สามารถทำได้ถ้า the Enable External Clock Input bit ใน the Asynchronous Status Register
(ASSR.EXCLK) ถูกเขียนให้เป็น '1'. ดูรายละเอียดของ the Asynchronous Operation ของ Timer/Counter2 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเลือก external clock เป็น input แทนที่จะเป็น a 32.768kHz watch crystal.
7
สวัสดีครับ มีข้อสงสัยอยากถามดังนี้ครับ
จากที่ผมหาข้อมูล เราสามารถทำน้ำยากัดลาย pcb ทดแทน FeCl3 ได้ด้วยการนำกรดไฮโดรคลอริก (HCI) ผสมเข้ากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ในอัตรา 1:2 ส่วน แต่ผมหากรดไฮโดรคลอริก 35% ไม่ได้ ที่มีขายก็มีแต่แบบถัง 25 กก. แต่ผมทราบมาว่ามีน้ำยาล้างห้องน้ำยี่ห้อหนึ่งมีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกอยู่ 15% จึงอยากทราบว่าสามารถใช้แทนกันได้ไหม มีใครเคยทำแล้วบ้างขอแชร์ข้องมูลหน่อยครับ

ปล.ตัวย่อขอสารเคมีหากเขียนผิดขออภัยครับ
8
ลองใช้ HAL library ไหมครับ สะดวกดีนะครับ มี Reference manual มาให้ด้วยจาก st ครับ
9
AVR and Arduino / Re: Arduino MEGA328P
« Last post by tha on October 18, 2017, 02:51:50 pm »
13.8. External Clock
หากต้องการขับ the device จาก an external clock source, ควรใช้ EXTCLK ในการขับเคลื่อนดังแสดงในรูปด้านล่าง. หากรัน the device ด้วย an external clock, the CKSEL Fuses ต้องถูกโปรแกรมเป้น '0000':Note:
1. ถ้าความถี่ crytal frequency เกินข้อกำหนดของ the device (ขึ้นอยู่กับ VCC), the CKDIV8 Fuse สามารถได้รับการตั้งโปรแกรมเพื่อหาร the internal frequency ด้วย 8. ต้องมั่นใจว่า the resulting divided clock สอดคล้องกันกับ the frequency specification of the device.เมื่อ Oscillator นี้ถูกเลือก, start-up times ถูกกำหนดโดย the SUT Fuses:
เมื่อใช้ an external clock, จะต้องหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงโดยทันทีใน the applied clock frequency เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของ MCU มีความเสถียร. มีการเปลี่ยนแปลงความถี่มากกว่า 2% จากรอบนาฬิกาหนึ่งไปจนถึงรอบถัดไปอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่คาดเดาไม่ได้. หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมากกว่า 2%, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า MCU ถูกเก็บไว้ในรีเซ็ตในระหว่างการเปลี่ยนแปลง

The System Clock Prescaler สามารถถูกใช้เพื่อทำให้สำเร็จผลของการ run-time changes ของ the internal clock frequency ในขณะที่ยังมั่นใจว่าการทำงานมีความมั่นคง
10
AVR and Arduino / Re: Arduino MEGA328P
« Last post by tha on October 18, 2017, 02:03:21 pm »
13.7. 128kHz Internal Oscillator
The 128kHz internal Oscillator คือ a low power Oscillator จัดให้มี a clock of 128kHz. The frequency คือระบุที่ 3V and 25°C. clock นี้อาจถูกเลือกเป็น the system clock โดยการโปรแกรม the CKSEL Fuses ให้เป็น '0011':Note:
1. The 128kHz oscillator เป็น a very low power clock source, และไม่ถูกออกแบบสำหรับ high accuracy.

เมื่อ Oscillator นี้ถูกเลือก, start-up times ถูกกำหนดโดย the SUT Fuses:


Pages: [1] 2 3 ... 10