Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
เคล็ดลับและคำแนะนำ

Names and Values (ชื่อและค่าของอุปกรณ์)
2
- ทำการตั้งชื่อ (NAME) และปักป้ายกำกับ (LABEL) ให้กับ 2x3 AVR SPI Connector ตามรูป (MOSI, MISO, SCK, และ RESET)- ทำการตั้งชื่อ (NAME) MOSI, MISO, SCK และ RESET บน ATmega328 เมื่อเสร็จแล้วจะทำให้ LABEL ที่มีชื่อ (NAME) เหมือนกันเชื่อม (NET) เข้าหากัน- จะได้วงจร Schematic ที่สำเร็จ ดังรูปด้านล่าง3
- ต่อไปเราจะใช้เครื่องมือ NAME ในการกำหนดชื่อของแต่ละขาที่เราต่อออกมาทั้ง 6 ขาก่อนหน้านี้ เมื่อเลือกเครื่องมือ NAME แล้วเริ่มจากไปคลิกที่ขาบนสุดของคอนเนตเตอร์ J4 (ขา GND)

จากนั้นจะมีหน้าต่างไดอะล็อกใหม่ขึ้นมา ให้ลบชื่อที่โปรแกรมตั้งให้อัตโนมัติออกไป เช่น N$14 แล้วเปลี่ยนเป็น GND จากนั้นจะมีหน้าต่างคำถามขึ้นมาว่า คุณต้องการเชื่อมขานี้เข้ากับทุกขาในวงจรที่มีชื่อขาว่า GND หรือไม่ ให้ตอบ Yes

-จากนั้นเราจะมาทำป้ายกำกับ (LABLE) ให้กับขา GND ที่เรากำหนดชื่อไปก่อนหน้านี้ โดยการเลือกเครื่องมือ LABLE จากแถบเครื่องมือ Tools ด้านซ้ายมือ เมื่อเลือกได้แล้วให้ไปคลิกซ้าย จะมีข้อความคำว่า GND ขึ้นมา จากนั้นให้เลื่อนหาตำแหน่งวางที่เหมาะสม คลิกซ้ายอีกครั้งเพื่อวาง

- ให้ทำขั้นตอนนี้กับอีก 5 ขาที่เหลือ (ข้อสังเกต : ขา TXO ให้ตั้งชื่อว่า RX และขา RXI ให้ตั้งชื่อว่า TX) และตรงตำแหน่งตั้งชื่อ VCC จะมีหน้าต่างคำถามขึ้นมาว่า คุณต้องการเชื่อมขานี้เข้ากับทุกขาในวงจรที่มีชื่อขาว่า VCC หรือไม่ ให้ตอบ Yes เมื่อเสร็จแล้วจะได้หน้าตาตามรูปด้านล่าง- ทำการตั้งชื่อ (NAME) RX, TX และ DTR บน ATmega328 เมื่อเสร็จแล้วจะทำให้ LABEL ที่มีชื่อ (NAME) เหมือนกันเชื่อม (NET) เข้าหากัน

10
 ;D หาได้แล้วครับ ขอบคุณadmin Electodayมาก
Pages: [1] 2 3 ... 10