จอ LCD Character ขนาดมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่เท่าไรครับ

  • 2 Replies
  • 1069 Views
ผมเห็นส่วนใหญ่ผลิตตามๆ กัน 16x2, 20x2  หาข้อมูลในเน็ตเห็นใหญ่สุด คือ 40x4
หรือมันมีข้อจำกัดอื่นๆ ถึงใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้ว คือ จะเอามา Cascade กันขอจอก็มีช่องว่างอีกดูไม่สบายตา
เฉพาะ Character LCD นะครับ

คิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องใหญ่กว่านี้แล้วล่ะครับเพราะแค่เอามา display งานเฉพาะทางเช่นเครื่องจรัก เครื่องมือวัด หากต้องการใหญ่กว่านี้ใช้ จอ LCD monitor ,7Segment หรือชนิดอื่นๆ จะมีความคุ้มกว่าครับ อย่าลืมนะครับการสั่งทำต้องมี Volume ของที่เราได้ใช้ทุกวันนี้คือส่วนเกินจากกำลังการผลิตที่เขาขายให้เจ้าหลักๆ ทำให้เรามีใช้กัน ทำมาไม่ได้ขาย ขายได้น้อยเขาก็ไม่ทำล่ะครับ

คิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องใหญ่กว่านี้แล้วล่ะครับเพราะแค่เอามา display งานเฉพาะทางเช่นเครื่องจรัก เครื่องมือวัด หากต้องการใหญ่กว่านี้ใช้ จอ LCD monitor ,7Segment หรือชนิดอื่นๆ จะมีความคุ้มกว่าครับ อย่าลืมนะครับการสั่งทำต้องมี Volume ของที่เราได้ใช้ทุกวันนี้คือส่วนเกินจากกำลังการผลิตที่เขาขายให้เจ้าหลักๆ ทำให้เรามีใช้กัน ทำมาไม่ได้ขาย ขายได้น้อยเขาก็ไม่ทำล่ะครับ

ตอนนี้มองหา GLCD แทนแล้วล่ะครับ