ขอความรู้. NRF24L01. ให้เป็นทั้ง รับส่ง ในตัวเดียวกัน

  • 0 Replies
  • 971 Views
ขอความรู้. NRF24L01. ให้เป็นทั้ง รับส่ง ในตัวเดียวกัน