หาคนรับทำโปรเจคเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์

  • 0 Replies
  • 173 Views
บอร์ดที่ใช้ STM32 Discovery F3 โปรแกรมที่ใช้ Workbench+STM32Cube MX พร้อมเทรนทิ่ง กทมหรือใกล้เคียงครับ