รับ job โปรเจคอิเลคโทรนิกส์ ดิจิตอล ไมโครคอนโทรเลอร์

  • 2 Replies
  • 1618 Views
รับ job อิเลคโทรนิกส์ ดิจิตอล ไมโครคอนโทรเลอร์
Microcontroller ทีใช้ได้ arduino , stm32f103c8t6 , node mcu v3 หรือเบอร์อื่นๆ ตามตกลง

ติดต่อ สอบถาม ได้ที่ supergoodelectronics@gmail.com ครับ

อยากทำหยอดน้ำ 4 หลักครับ พอประเมินราคาให้ได้ไหมคับ