*** Capacitor ที่ใช้กรองหรือกันสัญญาณรบกวน ใช้แบบไหนครับ ***

  • 1 Replies
  • 1399 Views
Capacitor ที่ใช้กรองหรือกันสัญญาณรบกวน ใช้แบบไหนครับ
1.ใช้แบบมีขั่วหรือไม่มีขั่วครับ (ในงานบางครั้งอาจมีไฟกระแสสลับเข้ามาด้วย)
2.ใช้ค่าเท่าไหร่ครับ (ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นค่าน้อยๆแต่ไม่รู้ว่าควรใช้ค่าเท่าไหร่)

ขอบคุณครับ

ลอง search ในเน็ตว่า "decoupling capacitor" ดูครับ.