ถอดรหัส Thailand 4.0 เพื่อความสำเร็จขององค์กร

  • 0 Replies
  • 1421 Views
*

Offline Admin

  • *****
  • 3925
    • View Profile
http://person.ddc.moph.go.th/person/uploaded/Digital-Economy(Thailand-HR4.0).pdf

เครดิต : รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี