บริการงาน IT SUPPORT & HELPDESK งานซ่อม Notebook Monitor Printer

  • 0 Replies
  • 361 Views
Patum Digital Technology

       เราคือผู้ให้บริการด้าน IT Outsource ครบวงจร บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รายเดือน รายปี , วางระบบเน็ตเวิร์คและเซิฟเวอร์ ด้วยประสบการณ์มากมาย ทางเราจึงพร้อมให้คำแนะนำปรึกษาแก่ท่านที่ต้องการจะปรับหรือพัฒนาระบบงานด้าน IT รวมไปถึงงาน Outsoure อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ  ด้วยการทำงานเป็นทีมของทีมงานมืออาชีพ มีความรู้ความชำนาญที่หลากหลาย และทีมบริหาร-ทีมที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาระบบไอทีได้อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร นอกจากทีมงานที่มีความชำนาญด้าน IT แล้ว ยังมีทีมงานที่มีความชำนาญด้านอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และทีมงานด้านงานซ่อม จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการบริการได้อย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้าน IT Outsource Service แล้วยังครอบคลุมทางด้านฮาร์ดแวร์จากทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านอีกด้วย

IT Support & Helpdesk

เป็นบริการทางด้านการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภานในองค์กรหรือนอกองค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ารายเดือน รายปี ให้กับลูกค้าที่ไม่มีไอทีประจำสำนักงานเพื่อให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้มีประสิทธิภาพ

หัวข้องานบริการ

รูปแบบสัญญาบริการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
การจัดทำ Profile เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้สัญญาบริการ
การตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ตามเวลาที่กำหนด (Preventive Maintenance) **ขึ้นกับสัญญาบริการ**
การปรับปรุงโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti virus patch update)
การแก้ไขปัญหาการทำงานของ MS Windows XP, 7, 8 ภายใต้รูปแบบการ Remote Desktop
การแก้ปัญหาการการทำงานของ Basic Application Program ภายใต้รูปแบบการ Remote Desktop
การ Backup ข้อมูลสำคัญให้ลูกค้าในกรณีต้อง Format หรือ เปลี่ยนเครื่องใหม่
การประสานงานในกรณีจำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการเพื่อส่งซ่อม
ให้คำปรึกษาในการเลือกซื้ออุปกรณ์หรือติดตั้งระบบเพิ่มเติมโดยไม่มีข้อผูกมัด
การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในวันและเวลาทำการ

ใช้บริการเราดีอย่างไร

ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานไอทีประจำ
องค์กรของท่านจะหมดปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ด้วยการดูแลจากIT Support Team ของเรา
สามารถสอบถามปัญหาคอมพิวเตอร์ที่สงสัยจากService Team ของเรา
จ้างเพียงหนึ่งแต่ได้งานไอทีครอบคลุมทั้งหมด
มีการทำสรุป Report ให้หลังจากทำ MA ทุกครั้ง
พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย // มีประเมินความพึงพอใจหลังจากการทำงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทุมดิจิตอลเทคโนโลยี

99/411 หมู่ 6 หมู่บ้านพรทวีวัฒน์1 ถนนคลองหลวง-บางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
มือถือ   : +66 97-251-4731, 091-779-0486
Email  : sale@patumdigital.com
website : http://patumdigital.com