รับผลิตกล่องใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รับทำกล่องอิเล็กทรอนิกส์และออกแบบ

  • 9 Replies
  • 2743 Views
รับทำกล่องอิเล็กทรอนิกส์และออกแบบ ชิ้นงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
ไม่จำกัดจำนวนชิ้น
ติดต่อได้ที่ : คุณชนินทร โทร : 081-3723955 หรือ 081 848-8435
Line : ay3955 e-mail : u.sport999@gmail.com
หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website :https://usport999.wordpress.com/
เพจfacebook : https://www.facebook.com/uboxsport/


รับทำกล่องอิเล็กทรอนิกส์และออกแบบ ชิ้นงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
ไม่จำกัดจำนวนชิ้น 
ติดต่อได้ที่ : คุณชนินทร โทร : 081-3723955 หรือ 081 848-8435
Line : ay3955 e-mail : u.sport999@gmail.com
หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website :https://usport999.wordpress.com/
https://www.facebook.com/uboxsport/บทำกล่องอิเล็กทรอนิกส์และออกแบบ ชิ้นงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
ไม่จำกัดจำนวนชิ้น 
ติดต่อได้ที่ : คุณชนินทร โทร : 081-3723955 หรือ 081 848-8435
Line : ay3955 e-mail : u.sport999@gmail.com
หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website :https://usport999.wordpress.com/

รับทำกล่องอิเล็กทรอนิกส์และออกแบบ ชิ้นงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
ไม่จำกัดจำนวนชิ้น  1ชิ้นก็ทำ
ติดต่อได้ที่ : คุณชนินทร โทร : 081-3723955 หรือ 081 848-8435
Line : ay3955 e-mail : u.sport999@gmail.com
หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website :https://usport999.wordpress.com/

ตัวอย่างผลงานกล่อง gps

บทำกล่องอิเล็กทรอนิกส์และออกแบบ ชิ้นงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
ไม่จำกัดจำนวนชิ้น  1ชิ้นก็ทำ
ติดต่อได้ที่ : คุณชนินทร โทร : 081-3723955 หรือ 081 848-8435
Line : ay3955 e-mail : u.sport999@gmail.com
หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website :https://usport999.wordpress.com/

https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8CUBoxexpress-1708343922745812/

รับทำกล่องอิเล็กทรอนิกส์  ผลิตกล่องอิเล็กทรอนิกส์ และออกแบบ ชิ้นงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
ไม่จำกัดจำนวนชิ้น  1ชิ้นก็ทำ
ติดต่อได้ที่ : คุณชนินทร โทร : 081-3723955 หรือ 081 848-8435
Line : ay3955 e-mail : u.sport999@gmail.com
หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website :https://usport999.wordpress.com/

https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8CUBoxexpress-1708343922745812/