วิธีอ่านค่าจาก MCP3008 จาก raspberry pi ไปไว้ที่ thingspeak

  • 1 Replies
  • 1496 Views
ผมอยากจะเอาค่าที่อ่านได้จาก MCP3008 (ADC) โดยเอาข้อมูลไปไว้ใน thingspeak ผมต้องเพิ่มคำสั่งอะไร ลงไปใน code มั่งครับ พอดี เพิ่งลองเล่น Ras pi ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ แต่ตอนนี้ ผมลองสมัครแล้ว ส่งค่่าตัวเลข เช่่น 0,1,2,3,...ไปที่ thingspeak แล้วให้มันพลอตค่าออกมาเป็นกราฟได้แล้ว แต่ผมจะทำอย่างไง ที่จะทำให้ค่าของ MCP3008 ไปอยู่บน thingspeak ได้ครับ แต่ตอนนี้ ผมเขียน code โปรแกรมได้แล้ว และรันได้แล้ว ผมมี code แนบมาด้วย ขอความกรุณาด้วยนะครับ.

ไฟล์.txt ครับ.