เปิดแล้ว ElekExpress จุดนัดพบนักอิเล็กทรอนิก สาขาแรกในไทย

  • 0 Replies
  • 967 Views


- บอร์ดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เนต
- บอร์ดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคอมพิวเตอร์
- บอร์ดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สาย
- บอร์ดควบคุมการทำงาน Mini CNC
- บอร์ด Sensor
- บอร์ดวัดอุณหภูมิ ความชื้น
- หลอดไฟควบคุมไร้สายอัจฉริยะ 
- Mini CNC parts
- Electronic Gadgets


พบกันที่ เมืองทองธานี ซอย C9 ตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์เมืองทอง