สอบถาม BLUETOOTH ในโหมด audioครับ

  • 0 Replies
  • 932 Views
ลองสอบถามทางผู้ขายก็เงียบ สงสัยจะขายอย่างเดียว

ผมใช้module bluetooth bc5 CSR  ซึ่งก็ต่อตาม datasheet ก็ทำงานในโหมด slave
ใช้งานA2DP ไม่มีปัญหา แต่ HFP ไม่ทำงาน  ทั้งๆที่ Pair กับโทรศัพท์ 

ปัญหา UART ไม่ตอบสนองใดๆเลย ผมทดสอบโดยส่ง AT COMMAND ต่างๆเข้าไป แต่ moduleก็ไม่ตอบสนองต่อ ATCommand ใดๆเลย
และก็ลองใช้ Bluetool CSR เพื่อลองติดต่อดูก็เงียบอีก  และพอหาข้อมูลก็เจอที่ว่า  UART ต้องทำการเปิดใช้งานก่อน

-ตรงจุดนี้ ก็เลย อยากถามว่า ใครเคยเล่นบ้างครับ การเปิดUART ต้องทำอย่างไร 

จุดประสงค์ที่ใช้ต้องการใช้
HFP
SSP
A2DP
ใน Master mode

ตอนนี้ก็กำลังลอง SPI แต่ต้องทำสายขึ้นมาก่อนเลยยังไม่ได้ทดสอบครับ