หัวข้อ Project : เครื่องล้างเมล็ดอัตโนมัติ

  • 0 Replies
  • 1283 Views
*

Offline Neo

  • **
  • 48
    • View Profile
    • xcitemicro
หัวข้อ Project : เครื่องล้างเมล็ดอัตโนมัติ
เป็นเครื่องที่ทำหน้าที่ล้างเมล็ดอัตโนมัติ   โดยเครื่องจะเติมน้ำอัตโนมัติจะเต็มถัง
แล้วเริ่มกระบวนการล้างเมล็ดโดยมีตัวปลอกเปลือกเมล็ด  แล้วตกลงไปในถังที่มีน้พวนอยู่
ซึ่งตัวเปลือกจะลอยและแยกออกจากตัวเมล็ด   จะมีปั้มน้ำทำหน้าทีหมุนวนน้ำในการล้างเมล็ด
และมีตัวกรองน้ำ  และจะมีเซนเซอร์วัดค่า PH  ถ้าน้ำเริ่มสกปรก  ระบบจะระบายน้ำทิ้งไปทันที
พร้อมเติมน้ำดีชุดใหม่เข้ามาแทนทีขอบเขต Project
1.สามารถปลอกเปลือกเมล็ดได้อัตโนมัติ
2.สามารถเปลี่ยนน้ำล้างเมล็ดได้อัตโนมัติ
3.สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำได้อัตโนมัติ
4.ใช้ระบบการล้างเมล็ดด้วยระบบน้ำหมุนวน

web : www.xcitemicro.com
id Line : xcitemicro
Facebook : www.facebook.com/xcitemicro