Electoday 4.0

อันตราย รับงานแล้ว ไม่ส่งงาน ของก็ไปดอง เงินก็จ่ายแล้ว

ผมมีชื่อ มีแชทที่คุยกัน มีเพจที่มันรับงาน อยากจะแชร์เหมือนกัน
แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่า เราเองก็ไม่มีใบสัญญา หรือข้อตกลงกับมันด้วย ใช้ความไว้ใจล้วนๆ

ข้อความในแชทก็น่าจะเป็นหลักฐาน(สัญญา)ได้นะครับ

นายคนนี้ยังเป็น นักศึกษาในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ อยู่เลย
ไม่น่ามาทำแบบนี้เลย เสียประวัติหมด
เห็นด้วยครับ ต่อไปต้องให้คนที่จะรับงานต้องทำสัญญาเอาไว้ด้วย น่าจะดีกว่า สัญญาใจ ซึ่งเชื่อถือไม่ค่อยได้
ว่าแต่ว่า มีให้ Download เป็นเอกสารให้เขียนกรอกไหมครับ
เผื่อมีโอกาศนำไปใช้แบบง่ายๆได้เลย

ตัวอย่างแบบนี้น่าจะใช้ได้นะครับ อาจจะต้องปรับแต่งข้อความบางอย่าง
http://www.dongmorthongtai.go.th/attach/procure_1447126260_promise.pdf


นายคนนี้ยังเป็น นักศึกษาในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ อยู่เลย
ไม่น่ามาทำแบบนี้เลย เสียประวัติหมด
เห็นด้วยครับ ต่อไปต้องให้คนที่จะรับงานต้องทำสัญญาเอาไว้ด้วย น่าจะดีกว่า สัญญาใจ ซึ่งเชื่อถือไม่ค่อยได้
ว่าแต่ว่า มีให้ Download เป็นเอกสารให้เขียนกรอกไหมครับ
เผื่อมีโอกาศนำไปใช้แบบง่ายๆได้เลย

ตัวอย่างแบบนี้น่าจะใช้ได้นะครับ อาจจะต้องปรับแต่งข้อความบางอย่าง
http://www.dongmorthongtai.go.th/attach/procure_1447126260_promise.pdf

ขอบคุณท่าน หมูน้อย มากครับ เป็นประโยชน์ มากๆ