Electoday 4.0

สำหรับผู้ที่สนใจเรื่อง Internet of Things

สำหรับผู้ที่สนใจเรื่อง  Internet of Things กำลังมีแจก RPi2

ว่างๆ ทำบทความมาเรื่อยๆนะครับ ผมติดตามอยู่

เยี่ยมเลยครับ อัพเดตเรื่อยๆนะครับ ติดตามๆ  ;D

ขอบคุณครับ

 ;D แจกยังไงครับ

Offline RDA

แจกยังครับ รออยู่


รอติดตามครับ :)