คุณภาพของ ESP8266 กับการนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์

  • 9 Replies
  • 4366 Views
ลองไป 2 ตัว ที่ผมเจอจะเป็นเรื่อง data lost
และชอบหลุดจาก network หลุดๆ ติดๆ แต่ทิ้งช่วงนานอยู่

น่าสนุกนะครับตัวนี้  ;D เพิ่งสั่งอาลีไป ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ