รับงานประกอบแผ่นวงจร (PCB Assembly process)

  • 54 Replies
  • 14526 Views
5 ม.ค.58 นี้มาปฏิบัติงานเหมื่อนเดิมแล้วนะครับสำหรับลูกค้าทุก16/01/58 กลับกรุงเทพแล้วครับ