Electoday 4.0

รับงานประกอบแผ่นวงจร (PCB Assembly process)

5 ม.ค.58 นี้มาปฏิบัติงานเหมื่อนเดิมแล้วนะครับสำหรับลูกค้าทุก16/01/58 กลับกรุงเทพแล้วครับ