Thermal Printer พิมพ์ข้อความซ้ำ

  • 0 Replies
  • 1001 Views
ผมเขียนโปรแกรม PIC CCS ติดต่อ Thermal Printer
เริ่มด้วยคำสั่งอินทิเชียรครับ  คำสั่งนี้เครีย Buffer ด้วยนะครับ
fprintf(PRN,"%c",0x1B);
fputs("@",PRN);

จากนั้นสั่งพิมพ์
fprintf(PRN,"  ......TEST MCU PIC  ON  \n");

เครื่องจะพิมพ์ข้อความข้างต้น 
แต่ปัญหาก็คือ    ผมทดลองเปิด และปิดฝา  เครื่องก็พิมพ์คำสั่งเดิมซ้ำครับ 
หรือ  ถ้าสั่งพิมพ์หลายๆบรรทัด  แล้วเปิด ปิด ฝาเครื่อง  มันก็จะพิมพ์ข้อความเดิมซ้ำคับ

ต้องใช้คำสั่งอะไรครับ ถึงล้างหน่วยความจำได้   ทดสอบใช้คำสั่งด้านบนแล้วก็ไม่ได้ผลครับ