สอบถามการตั้งค่า IP ของระบบ Enthernet

  • 11 Replies
  • 3632 Views
แก้ตามแบบที่1 แลัวระบบ Network ของโรงงานยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า (เขาใช้ต่อ internet อยู่ด้วย)
แก้ตามแบบที่ 2  Command Line คือ อะไรคับ พอดีไม่เคยแก้ครบ

ตัวนี้ เซ็ต IP ได้ 2 วิธีครับ

1. เข้าผ่าน web browser โดย เปิดไปที่ IP ปัจจุบัน ไปที่ เมนู System->Network ตั้งเป็น Static IP แล้ว ใส่ IP ใหม่เข้าไป

2. เข้าผ่าน Console โดยต่อสาย RS-232 เข้ากับ Computer ตั้ง Baud-rate ให้ตรง แล้วใช้ Command Line เพื่อแก้ IP

ไม่เกี่ยวกับ Network โรงงานเลยครับ
เราแค่เปลี่ยน IP ของ Converter ให้อยู่ Group เดียวกับโรงงาน
ขอแค่ไม่ไปตั้ง IP ชนกับ IP อื่นๆก็พอแล้ว

Command Line คือ อะไรคับ พอดีไม่เคยแก้ครบ


ไม่เกี่ยวกับ Network โรงงานเลยครับ
เราแค่เปลี่ยน IP ของ Converter ให้อยู่ Group เดียวกับโรงงาน
ขอแค่ไม่ไปตั้ง IP ชนกับ IP อื่นๆก็พอแล้ว