อยรมการเขียนโปรแกรมเป็นโปรเจคเครื่องตั้งเวลาการทำงาน โดยใช้ RTC DS1307

  • 0 Replies
  • 1502 Views

หลังจาก ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม มาพอสมควร ต่อไปก็จะเป็นหลักสูตร การเขียนโปรแรกมเป็นโปรเจค  สามารถนำไปต่อยอด ใช้งานจริงได้เลย  เริ่มต้นที่ เครื่องตั้งเวลาการทำงาน เป็นโปรเจคแรก

สนใจดูรายละเอียดได้ที่
http://www.course-mcu.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539670735