เครื่องเตือนอุหภูมิสูง และไฟดับ ด้วย SMS และรับ SMS ด้วย App Android

  • 0 Replies
  • 2072 Views

ดูรายละเอียด ที่

http://www.course-mcu.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539633094<a href="http://www.youtube.com/v/pOPb9r3oHAM&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/pOPb9r3oHAM&amp;feature=youtu.be</a>