ขอโค็ด CCS รอรับอักขระจาก SIM300 ครับ

  • 0 Replies
  • 1064 Views
ขอโค็ด CCS
รอรับอักขระจาก SIM300 ผ่าน RS232 โดยให้รับค่าคำว่า "RING" เพียงอย่างเดียว ค่าที่ได้จากได้ SIM300 ตามรูปครับ